Microsoft и Google ще съобщят резултатите днес. Засегав портфейла си имам само акции на $GOOG-5.0%, но когато цената на$MSFT-3.6% е по-ниска, бих искал да ги купя.

В коя компания виждате по-голям потенциал и имате ли нейни акции в портфейла си?


No comments yet
Timeline Tracker Overview