3 атрактивни акции на развиващите се пазари под 10 долара

Тези три компании, които предлагат акциите си под прага от 10 долара, представляват ключови играчи в съответните индустрии. От цифрови плащания и развитие на финансови технологии в Югоизточна Азия, през предоставяне на усъвършенствани технологии за тестване за полупроводниковата индустрия в САЩ, до иновации в областта на технологиите за обработка на изображения в Тайван, тези компании показват как ефективното адаптиране и иновациите могат да създадат нови възможности.

През тази година всяка от тези компании си е поставила амбициозни цели за разширяване на дейността си и подобряване на продуктите си, а стратегиите им подчертават важността на адаптирането към променящите се пазарни условия.

Вземете $GRAB-1.7%

Grab, базирана в Сингапур, бързо се разви от обикновена услуга за споделено пътуване до мащабна платформа, предоставяща широк набор от услуги. През годините компанията разшири дейността си в осем държави от Югоизточна Азия, включително Индонезия, Малайзия и Тайланд. Със своето приложение Grab предлага всичко - от пътуване и доставка услуги до финансови технологии и онлайн плащания. През 2020 г. компанията е обработила повече от 1,9 млрд. трансакции, което ѝ позволява да затвърди позицията си.

През 2023 г. Grab отчита печеливша година, което показва подобряване на финансовото състояние на компанията. Приходите през 2023 г. достигат 2,3 млрд. долара, което представлява 64% ръст в сравнение с предходната година. Тези резултати отразяват не само възстановяването от пандемичния спад, но и успешното адаптиране на компанията към променящите се пазарни условия.

GRAB
$3.49 -$0.06 -1.69%

Компанията планира да разшири услугите си в областта на цифровите разплащания и финансовите технологии, което следва да подпомогне по-нататъшния растеж и да увеличи пазарния си дял. С тези планове и продължаващото разширяване на нови пазари Grab е в идеална позиция да поддържа лидерската си позиция в цифровата икономика на Югоизточна Азия. Тази стратегическа насока следва да донесе ценни възможности за инвеститорите и да подкрепи дългосрочния растеж на Дружеството.

InTest Corporation $INTT-4.8%

Със седалище в Съединените щати, InTest Corporation е основен играч в областта на тестване и измерване за полупроводниковата индустрия. От основаването си през 1981 г. компанията е специализирана в производството и продажбата на тестово оборудване, което е от решаващо значение за производството на полупроводници. През последното десетилетие InTest демонстрира стабилни финансови резултати с ръст на приходите, който достигна 181 %, докато средният темп на растеж на индекса S&P 500 е 167 %. Тези резултати са доказателство за устойчивостта и способността на компанията да се адаптира към бързо променящия се технологичен пазар.

През 2020 г., въпреки предизвикателствата, свързани с глобалната пандемия COVID-19, InTest запази стабилни финансови резултати и успя да поддържа положителен свободен паричен поток. През 2023 г. компанията отчете приходи от 123 млн. долара и нетна печалба от 9,3 млн. долара, което представлява увеличение с 10% спрямо предходната година. Тези резултати отразяват силните основи на бизнеса и ефективното управление на разходите, което позволи на компанията да се справи с пазарната несигурност по-добре от много други компании в същия сектор.

INTT
$11.15 -$0.56 -4.78%

Компанията планира да инвестира в разработването на нови технологии, които биха могли да подобрят тестване на полупроводници, с цел увеличаване на пазарния дял и засилване на конкурентната си позиция. Очаква се тези инвестиции да доведат до увеличаване на продажбите на 10 до 15 %. през следващата година. Тази стратегия подчертава фокуса върху иновациите и растежа, което би трябвало да привлече вниманието на инвеститорите, които търсят стабилни и същевременно възможности за растеж в сектора на високите технологии.

Himax Technologies $HIMX-5.3%

Himax Technologies, със седалище в Тайван, е основен играч в сектора на полупроводниковите технологии, специализиран в обработката на сигнали за изображения и дисплейни технологии. Компанията бързо се превърна в ключов доставчик на много производители на потребителска електроника по света. През 2023 г. Himax отчете по-слаби резултати. Въпреки това се очаква силно търсене за дисплеи и сензори за изображения.

През последните две години компанията са се представяли по-слабоно през 2021 г. Himax отбеляза впечатляващи финансови резултати, в резултат на което получи солидни маржове на печалбата и надмина очакванията на анализаторите. През четвъртото тримесечие на 2021 г. компанията отчете печалба на акция (EPS) от 18 цента, надминавайки прогнозите на анализаторите с 10 цента. През тримесечието приходите също се увеличиха с 48% в сравнение със същия период на миналата година, достигайки общо 365 млн. долара. Тази тенденция на растеж се дължи на иновациите в продуктовите линии и разширяването на портфолиото от клиенти. Инвеститорите и анализаторите обаче смятат, че може да има връщане към растежа.

HIMX
$7.72 -$0.43 -5.28%

За бъдещ растеж Himax набляга на разработването на нови технологии и разширяване на на нови приложения, като например автомобилни дисплеи и устройства за виртуална и разширена реалност. Компанията инвестира много в научноизследователска и развойна дейност, за да засили технологичните си възможности и да подобри предлаганите продукти. Очаква се тези стъпки да позволят на Himax да запази конкурентното си предимство и да подкрепят растежа, което би трябвало да осигури атрактивна възвръщаемост за инвеститорите в непрекъснато разширяващата се индустрия на технологиите за обработка на изображения.

Отказ от отговорност: В Булиос може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи изцяло от вас, затова винаги извършвайте задълбочен самоанализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview