Вдопълнение към $SOFI+3.0%, акциите на $DB+0.2% се понижиха с повече от 8% след решението на съда (повече информация в новините ).

Има линякой акции на $DB+0.2% в портфейла си и ако да, защо ?

DB
$16.64 $0.04 +0.24%

No comments yet
Timeline Tracker Overview