Vici Properties: REIT с атрактивен дивидент

-Капиталовинаематели: Vici Properties $VICI+0.2% притежава недвижими имоти под формата на казина и развлекателни обекти с наематели като Caesar's Entertainment, MGM Resorts и др. С многогодишни договори тя поддържа 100% заетост.

-Модел на печалба на REIT: Като инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT ),$VICI+0.2% трябва да изплати поне 90% от облагаемата си печалба на инвеститорите под формата на дивиденти. Моделът на нетен лизинг, при който наемателите плащат застраховките, поддръжката и данъците, прави компанията привлекателна за консервативните инвеститори.

- Възстановяване от кризата: Въпреки неотдавнашния спад, дължащ се на повишаването на лихвените проценти, Vici отново се превръща в привлекателна дългосрочна инвестиция. С очакваното стабилизиране и понижаване на лихвените проценти, компанията отново има потенциал за ръст на приходите и атрактивна дивидентна доходност от 5,5 %.

Vici Properties предлага стабилна инвестиционна възможност с потенциал за дългосрочен растеж и атрактивни дивиденти за инвеститори, които търсят стабилен доход и дългосрочен ръст на капитала.

VICI
$29.45 $0.05 +0.17%
Fair Price: $20.66
Licjck: 01.30%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview