Здравейте, инвеститори, какво мислите за настоящата тенденция при суровините? Например, имате ли в портфейлите си стоки?


No comments yet
Timeline Tracker Overview