🛢️ Enbridge Inc: Стабилен растеж и дивидентна доходност

1. Резултати за четвъртото тримесечие: Enbridge Inc. от$ENB+0.8% отчете резултати за четвъртото тримесечие с похвално 6% увеличение на коригираната EBITDA спрямо миналата година. Този резултат показва стабилността и дългосрочната последователност на компания, която изпълнява финансовите си цели вече 18 години.

2. Разширена перспектива за растеж: Дружеството разшири перспективата си за растеж до 2026 г., като прогнозира годишен ръст на коригираната печалба EBITDA от 7% до 9%. Тази прогноза отразява добрите резултати и увереността в стабилното бъдещо представяне на Дружеството.

3. Стратегически придобивания: Enbridge осъществи значителни придобивания на три газови компании от Dominion за 14 млрд. долара. Тази транзакция не само засили пазарните й позиции, но и откри нови възможности за инвестиции в газовия сектор.

4. Система за доставка на газ на Dominion: Съвместното предприятие по проекта "Рио Браво" ще даде възможност на Enbridge да изгради доминираща система за доставка на газ от Пермския басейн по крайбрежието на Мексиканския залив. Този ключов проект представлява увеличение на потенциала за приходи и диверсификация за Дружеството.

5. Финансова стабилност и доходност от дивиденти: Въпреки турбулентния период в енергийния сектор Enbridge поддържа стабилна дивидентна доходност от 7,5 %, която представлява привлекателна възможност за инвеститорите, търсещи дългосрочна доходност. Тази доходност е подкрепена от 29-годишна история на непрекъснати увеличения на дивидентите, което показва доброто финансово състояние на компанията.

С комбинацията от стабилни финансови резултати, стратегически инвестиции и атрактивна дивидентна доходност Enbridge Inc. предлага на инвеститорите стабилна и балансирана експозиция към енергийния сектор.

ENB

Enbridge

ENB
$36.10 $0.30 +0.84%
Fair Price: $41.02
Akqiey: 28.62%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview