Блок: Иновации и растеж в областта на финансите

- Block $SQ-5.4%, известна с екосистемата Square, се фокусира върху растежа на рентабилността с цел да достигне показателите на Правило 40 до 2026 г.

- Правило 40 включва ръст на приходите и маржа на печалбата над 40%, което показва отговорен растеж за компанията.

-$SQ-5.4% се фокусира върху специфични индустрии с продукти като Square for Franchises и интегрира функции на изкуствен интелект.

- В областта на паричните приложения $SQ-5.4% се стреми дасе превърне в основната банка за домакинства с доходи до 150 000 USD, като предлага допълнителни услуги като безплатно покритие на овърдрафт и възвръщаемост на спестовна сметка.

- Тя планира да интегрира в платформата си и други инструменти за търговци като Afterpay и Merchant Locator, за да привлече повече клиенти.

- Блокът $SQ-5.4% се търгува на цена около 22 пъти прогнозната печалба и по-малко от 2 пъти продажбите, което сочи атрактивна цена за бързо развиваща се компания, която е все по-печеливша.

Какво казвате вие, инвеститорите, за тази компания?

SQ
$68.00 -$3.85 -5.36%

No comments yet
Timeline Tracker Overview